Hästgödsel finns nu tillgängligt!

Ännu en hög hästgödsel har vi fått att ta av och finns i området mot Fagrabäcksvägen.
Ta 1-2 lass med skottkärra per lott.
Bra om vi kan tömma högen under två veckor. Den behöver spridas ut på koloniområdet snabbt eftersom den bara får ligga där under högst tre veckor. Detta på grund av att vi ska vara rädda om vårt grundvatten och inte höja kvävenivån i marken.
Tillsammans hjälps vi åt att sprida ut detta snabbt. 👩‍🌾🌷

Detta inlägg publicerades i Anslagstavlan. Bokmärk permalänken.