Detta sköter vi tillsammans

BODEN och REDSKAP
Kom ihåg:
1. Lämna inte boden olåst – koden är hemlig för utomstående.
2. Inga barn i boden.
3. Redskapen tvättas i tunnan och lämnas tillbaka samma dag, och placeras på sin plats.
4. Redskap som går sönder vid användande ska ersättas med nytt – enligt arrendeavtal.
5. Att bända loss stenar används INTE spadar och grepar UTAN för detta används järnspett.
6. Ta ibland fram borsten för att borsta bort jorden som dragits in i boden.
7. Se till att det finns plåster, nytt finns i skåpet. Köp nytt när det är slut.
8. Klippa gräset utanför och runt boden.
9. Inventering av redskap inklusive maskiner vid säsongens slut.

Under boden på baksidan förvaras:
• Reservslangar till vattenledningar och vattenposten.
• Pinnar och brädor som ibland behövs.
• Jordsållar
• Kompostgaller

VATTENTUNNA
töms på vatten och slam innan säsongen börjar och fylls på med vatten löpande under säsongen.

TOA
Baljan töms ca 2 ggr under säsongen eller oftare efter behov.
Hur man gör:
1. Gräv upp en grop under träden bakom komposten.
2. Töm baljan och fyll igen med jord.
3. Spola av baljan och toa locket. Använd dubbelslangen på slangvindan i boden.
4. Borsta eller spola av inne på TOAN.
5. Bekämpa myror.
6. Toapapper för påfyllning finns i boden, vid TOA-nyckeln. Köp nytt när det är slut.

GRÄSKLIPPARE och TRIMMER
Vår bensindrivna GRÄSKLIPPAREN och TRIMMER får användas fritt av våra medlemmar.

GRÄSKLIPPAREN är upplåst dagtid under helgerna,
för bensinpåfyllning ring 079-341 40 01.

TRIMMERN är låst ring 079-341 40 01 när du vill använda den.