Kalendarium

Vad som händer i backen under 2020.

Måndagen den 23 mars kl 18:00 årsmöte på Snödroppen Kristina Nilssons väg. Årsmötet är INSTÄLLT. Ny tid kommer att meddelas senare.
Lördagen den 28 mars vattnet sätts på.
Bodarna kommer inte att öppnas än. Se fortlöpande information i backen och på hemsidan.