Medlem

Frågor till Styrelsen tas via:

Vår telefon: 079-341 40 01
Facebook: Östrabo Koloniträdgård
Vi återkommer med mer information framöver när något ändras.
Tag hand om varandra!
Varma hälsningar från oss i Styrelsen: Dorothea, Sara Ö, Sara N, Tobias, Marta, Mano och Lars-Olof