Medlem

 Viktig information från styrelsen

Kära odlarvän! Kontakt har tagits med Coronainformation 11313. Vi har fått följande råd, som jämförs med gymverksamhet och användning av verktyg. 

Boden och toaletten förblir stängd på obestämd tid. 
Måndagsöppet, för att få kvittera ut redskap, har nu avslutats.
Ni som har lånat redskap från boden kan få lämna tillbaka dem efter att du tagit kontakt med någon i styrelsen. Du får då en anvisad plats för återlämning.
De tas om hand för rengöring för att sedan placeras i boden. Meddela oss via någon av sökvägarna här.
OBS VIKTIGT: Märk redskapet med ditt namn så vi kan avföra dig från lånelistan.

Undvik smitta-Endast egna redskap ska användas.                           -Låna ej redskap av varandra på kolonin.
-Inga samlingar vid boden får ske.
-Håll avstånd mellan varandra med minst två meter.
Nu är viruset Covid-19 mycket aktivt iKronoberg.

Frågor till Styrelsen tas via:
Mail:ostrabokolonitradgard@yahoo.com
Vår telefon: 079-341 40 01
Facebook: Östrabo Koloniträdgård
Vi återkommer med mer information framöver när något ändras.
Tag hand om varandra!
Varma hälsningar från oss i Styrelsen: Dorothea, Ingela, Jörgen och Britt-Marie