Spara på vattnet

Grundvattennivåerna sjunker – Växjö kommun uppmanar att spara på vatten

  • Undvik att bevattna med vattenspridare.
  • Undvika att plantera växter som kräver mycket vatten

Vi är nästan uppe i årsförbrukningen av förra året!
Vi ber er därför; fram för allt ni som vattnar mycket att minska till hälften.

10 kannor vatten kostar 1 krona.
Att vattna 1 timme varje dag i en månad kostar föreningen ungefär 135 kronor!

Hälsningar från styrelsen

Publicerat i Anslagstavlan

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokollet för 2018 finns nu i pärmen i boden.

Publicerat i Anslagstavlan

Jord att hämta

En leverans av jord har kommit. Varsågod att hämta.

Publicerat i Anslagstavlan

Angående kompostering

Övergången från gemensam till egen kompostering har gått väldigt bra. Styrelsen vill tacka var och en för visat engagemang för att detta skulle fungera bra.

Publicerat i Anslagstavlan

Information och påminnelse

  • Det kommer inte att levereras någon mer gödsel i vår. När nästa leverans sker kommer att informeras om på hemsidan.
  • Om man vill gödsla mer ska naturgödsel användas. Algomin, blodmjöl, stenmjöl eller liknande är godkända gödselmedel. Konstgödsel ska inte användas, såsom Blåkorn eller annat NPK medel. Punkt 16 i Ordningsreglerna.
  • Hela odlingslotten ska på våren vara iordningställd senast den 15 maj. Punkt 3 i Kontraktsbestämmelser.
Publicerat i Anslagstavlan

Vattnet är på

Nu finns det vatten i kranarna. Ytterligare ett antal vattenposter har installerats.

Publicerat i Anslagstavlan

Påminnelse om kompostering

NYTT FÖR SÄSONG 2018
2018 har vi inte någon gemensam kompostering längre.
Vi får kompostera allt på den egna lotten eller transportera själva till tippen,
enligt beslut taget på styrelsemötet den 14 juni 2017.
Se ordningsregler punkt 26.

Publicerat i Anslagstavlan

Städdag 5 maj

Lördagen den 5 maj samlas vi kl 10 för att röja i backen. Se mer information under fliken ”Medlem”.

Publicerat i Anslagstavlan

Avstängning av vatten, mm

Fredagen den 27 oktober stängs vattnet av för säsongen, och onsdagen den 1 november körs maskinerna iväg till vinterförvaring. Efter det låses förrådsboden för vintern.

Publicerat i Anslagstavlan

Medlemsträff och städdag

Lördagen den 14 oktober samlas vi kl. 10.00 för att gemensamt städa, röja, mm på vår backe. Se mer information under fliken ”Medlem”.

Publicerat i Anslagstavlan