Vattenkranar

PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING!!!!

Stäng och öppna vattenkranen med försiktighet!
Ta inte i för hårt. Detta kan skada kranen.
Tänk på att det vatten som finns i slangen som sitter på kranen ska rinna ut!

Tänk också på att inte glömma nyckeln i kranen. Det kan finnas personer som öppnar kranen och låter den stå på.

Publicerat i Anslagstavlan

Hjälp bina i din trädgård.

Kolla vad du kan göra för bina. Skapar du trivsel för bina kommer du få mer frukter och bär. Titta på medlemssidan, här.

Publicerat i Anslagstavlan

Kompostjord

Den avtäckta limpan (till vänster) vid komposten är nu bra jord som du kan använda – så varsågod och ta!

Publicerat i Anslagstavlan

Spara på vattnet

Grundvattennivåerna sjunker – Växjö kommun uppmanar att spara på vatten

  • Undvik att bevattna med vattenspridare.
  • Undvika att plantera växter som kräver mycket vatten

Vi är nästan uppe i årsförbrukningen av förra året!
Vi ber er därför; fram för allt ni som vattnar mycket att minska till hälften.

10 kannor vatten kostar 1 krona.
Att vattna 1 timme varje dag i en månad kostar föreningen ungefär 135 kronor!

Hälsningar från styrelsen

Publicerat i Anslagstavlan

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokollet för 2018 finns nu i pärmen i boden.

Publicerat i Anslagstavlan

Jord att hämta

En leverans av jord har kommit. Varsågod att hämta.

Publicerat i Anslagstavlan

Angående kompostering

Övergången från gemensam till egen kompostering har gått väldigt bra. Styrelsen vill tacka var och en för visat engagemang för att detta skulle fungera bra.

Publicerat i Anslagstavlan

Information och påminnelse

  • Det kommer inte att levereras någon mer gödsel i vår. När nästa leverans sker kommer att informeras om på hemsidan.
  • Om man vill gödsla mer ska naturgödsel användas. Algomin, blodmjöl, stenmjöl eller liknande är godkända gödselmedel. Konstgödsel ska inte användas, såsom Blåkorn eller annat NPK medel. Punkt 16 i Ordningsreglerna.
  • Hela odlingslotten ska på våren vara iordningställd senast den 15 maj. Punkt 3 i Kontraktsbestämmelser.
Publicerat i Anslagstavlan

Vattnet är på

Nu finns det vatten i kranarna. Ytterligare ett antal vattenposter har installerats.

Publicerat i Anslagstavlan

Påminnelse om kompostering

NYTT FÖR SÄSONG 2018
2018 har vi inte någon gemensam kompostering längre.
Vi får kompostera allt på den egna lotten eller transportera själva till tippen,
enligt beslut taget på styrelsemötet den 14 juni 2017.
Se ordningsregler punkt 26.

Publicerat i Anslagstavlan